Бронз

Бронз – включва лагерни черупки, зъбни колела и други бронзови детайли и предмети, с отстранени железни части.
Бронзови стружки – включва бронзови стружки, резултат от преработката на бронз, незамърсени със стоманени, алуминиеви и друг вид метални и неметални примеси и без наличие на пясък.

Допълнителна информация: Бронз е сплав от мед и калай. Отличава се с ковкост, разтегливост и лесни възможности за обработка. Това го прави един от предпочитаните метални сплави за направата на: скулптури, медали, монети, различни оръдия на труда и съоръжения в строителството и бита. Познат е от древността, като продължава да се използва и до днес. Бронзът е открит 4000-2000 г. пр.Хр. през т.нар. бронзова епоха. Отличителен е със своята твърдост и ниска точка на топене. Ето защо е използван за изработката на оръжия и сечива. Те окончателно изместили медните от халколита и каменните от праисторическо време. По-късно бБронзът е изместен от желязото. То е по-здраво и устойчиво както за изработката на предмети за бита и производството, така и за оръжия. Бронзовата епоха отстъпила пред желязната в историята.

Бронзът бива два основни вида – калаен и безкалаен.

При наличие на калай над 6-8% пластичността рязко намалява, поради появяващата се твърда и крехка d – фаза. Ето защо, сплавите над това съдържание се използват само за леене. Бронз, който е с лята структура има малка пластичност, но висока износоустойчивост и е отличен антифрикционен материал.

Поради високата цена на калая, все повече се използват сплави, при които калаят е заменен с други елементи – алуминиев бронз, силициев , манганов , антимонов , оловен  и берилиев .

Бронзът им широко приложение. От него се произвеждат корабни витла и електрически контакти. Лагерните тела, много често се произвеждат от бронз тъй като той има много добри показатели на триене. На последно, но не по важност място, алуминиевият бронз е изключително подходящ за производство на лагери и металорежещи машини.
Използва се в машиностроене – втулки и хидравлика, за скулптури, музикални инструменти – звънци, намотки на стоманени струни и много други, монети и медали.

Вижте повече информация за другите метали, изкупувани от “Шулц Строй 2018″ЕООД.