Месинг

Смесен месинг – включва месингови отливки, смесителни батерии, обкови, дръжки на врати, валцован месинг, тръби и различни жълти месингови части, включително и месингови частици с покритие с изключение на покритие от: манганов бронз, прекалено нечисти или корозирали материали. Към категорията „смесен месинг“ не се включват: радиатори и радиаторни части с железни (стоманени) елементи .

Месингови радиатори – включва смесени (медно-месингови, запоени с калай) автомобилни радиатори, без алуминиеви и желязно-оребрени радиатори.

Допълнителна информация: Месингът е сплав, съставена главно от мед (Cu) (над 50%) и цинк (Zn). За постигане на определени свойства се добавят в малки количества и други метали, като алуминий (Al) и никел (Ni). Цветът на сплавта варира от жълт до златист, в зависимост от съотношението на различните съставки. Използва се за направата на машинни, часовници, декоративни елементи и музикални инструменти. Топи се при температура около 927°C (1700°F).

По структура различаваме:

еднофазен (α месинг) – до 39 % Zn;
двуфазен (α + β месинг) – 39-47 % Zn;
еднофазен (β месинг) – 47-50 % Zn.

С увеличаване на количеството на цинка, корозионната устойчивост на метала се понижава.

В зависимост от съдържанието на цинк сплавта носи различни имена:

мюнц-метал – 40 % Zn, (α + β месинг);
морски  – с близък състав до мюнц-метала, но съдържа още 1 % Sn;
жълт (обикновен)  – Zn-Cu, с 30 % Zn;
адмиралтейски  – по състав като жълтия, но съдържа още 1 % Sn (срещу обезцинковане) и малко As, Sb, P;
томпак – Cu-Zn с 15 % Zn.

Устойчивостта на месинга се повишава при допълнително легиране с Ni, Sn, Al.

Недостатък на сплавта е склонността и към обезцинковане – компонентно-избирателна корозия на цинка в слабокисели и неутрални разтвори. Явлението засяга предимно сплави съдържащи над 15 % Zn и защитата от него се постига чрез легиране с Sn (до 1 %) или As (до 0.08 %).

Обработваните чрез пластична деформация месингови детайли и изделия са склонни към корозионно напукване в среди, съдържащи амоняк или амониеви соли. Чрез нагряване при 250 – 300оС, за снемане на вътрешните напрежения, чувствителността му към корозионно напукване се отстранява.

От месинг се изработват топлообменници, кондензаторни тръби, арматура и др.

 По вид и свойства месингът е близък до друга сплав на медта – бронза.