Метали

„Шулц Строй 2018″ЕООД търгува с широка гама метали и техните сплави: черни (желязо) и цветни (алуминий, мед, бронз, месинг, хром-никел, цинк, цам, олово). В следващите страници ще намерите подробна класификация на металите и техните подвидове, както и допълнителни подробности за тях:
виж повече за "желязо" метали - жив повече за "мед"
 

За допълнителна информация относно изкупуваните метали:   тел. 0888 88 78 27   Венцислав Иванов    e-mail:   shultz_stroy_2018@abv.bg

Любопитно: Металите са група от 80 химични елемента, които се намират в левия долен участък на периодичната таблица на химическите елементи. Диагонална линия от B до Po разделя металите от неметалите. На самата линия се намират металоидите, наречени още полупроводници.

Металната кристална решетка е изградена само от катиони. Стабилността ѝ е обособена от особен вид химична връзка, присъща само на металите в твърдо и течно агрегатно състояние. Металите притежават редица общи свойства: висока електро и топлопроводимост, висока пластичност, способност да отразяват голяма част от падналите върху тях светлинни лъчи, които не са присъщи на останалите кристални тела. Тези физични характеристики на металите се дължат на свободно движещите се в металните кристали електрони.

Металите са твърди вещества (с изключение на живака) с висока електропроводимост и топлопроводимост, характерен метален блясък, ковкост и пластичност. Те също така като цяло имат висока плътност и висока температура на топене, но например калаят и оловото могат да се разтопят на обикновен котлон.

Гладката повърхност на металите отразява по-голямата част от светлината. Това явление носи името метален блясък. В прахообразно състояние обаче металите загубват блясъка си, с изключение на алуминий и магнезий, които го запазват дори в това състояние. Най-добре отразяват светлината алуминият, среброто и паладият, затова те се използват при направата на огледала.
Друго свойство на металите е способността им към взаимно разтваряне или свързване, при което се получават сплави.

Видове метали:
 – Черни – желязо и сплавите му с манган, въглерод, хром и някои други
 – Цветни – мед, олово, цинк, калай, никел, алуминий, магнезий
 – Разсейни – рений, хафний, германий, талий, телур, селен, индий, галий
 – Благородни – платина, злато, сребро
 – Редки – лантаниди, скандий, итрий, церий
 – Радиоактивни – уран, радий, торий