Други вторични суровини

„Шулц Строй 2018″ЕООД изкупува:
 1. ИУМПС (Излезли от Употреба Моторни Превозни Средства). Ако Вашата стара кола не е в движение, ние можем да я репатрираме от нейното местонахождение. Когато предавате своето МПС е нужно да представите голям талон. В него се съдържа информация като номер на рама, двигател и други, които се вписват в издаваното от нас удостоверение за прието ИУМПС. Това удостоверение се изисква и в КАТ при дерегистрация на МПС-то.
 2. Акумулаторни батерии. Те се класифицират като опасен отпадък, поради съдържанието на сярна киселина. За да издадете Вашия акумулатор, не трябва да изливате киселината от него.
 3. ИУЕЕО (Излязло от Употреба Електрическо и Електронно Обурудване). Тук се включват: големи и малки домакински електроуреди – бяла техника, информационно и телекомуникационно оборудване – компютри, сървъри, монитори; платки, електрически и електронни инструменти.

   

   

   

  Запознайте се и с металните и неметални вторични суровини, изкупувани от „Шулц Строй 2018″ЕООД

  За допълнителна информация:   тел. 0888 88 78 27   Венцислав Иванов    e-mail:   shultz_stroy_2018@abv.bg