За нас

„Шулц Строй 2018″ЕООД работи на пазара с черни и цветни метали, като търгува с вторични суровини и е коректен партньор в отношенията със своите контрагенти. Фирмата е регистрирана като търговец и брокер на отпадъци под номер 943/05.07.2018 г.
Компанията разполага с автопарк, който включва: мултилифт камион, автовоз, мотокар. Разполагаме с необходимата техника и специалисти за извършване на демонтаж и товаро-разтоварна дейност.
Дружеството търгува с вторични суровини : черни и цветни метали, неметални отпадъци, също така излезли от употреба МПС, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, акумулаторни батерии. Ние стриктно следим за опазването на околната среда при транспортирането .
Екипът на „Шулц Строй 2018″ЕООД винаги се стреми да предложи на партньорите си най-качествените услуги, свързани с търговията и изкупуването на черни и цветни метали. Ние съдействаме на нашите контрагенти в изготвянето на необходимата документация.

 

Компанията предлага на клиентите си атрактивни оферти за разнообразна гама изделия и матариали.